Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Impos animisłaby na umyśle.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Oculum pro oculo, dentem pro denteoko za oko, ząb za ząb.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu A fructibus eorum cognoscetis eospo ich owocach ich poznacie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Pecunia non olet.Pieniądze nie śmierdzą.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Iustitias vestras iudicabosprawiedliwość waszą sądzić będą.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Animam debet(winien duszę)zadłużony po uszy.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Charta non erubescitpapier się nie rumieni.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Alter egodrugie ja.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ne sutor supra crepidam iudicetniech szewc nie ocenia tego, co jest powyżej trzewika.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Magnis nominis umbracień wielkiego imienia;cień dawnej świetności.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej