Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Panem et circenseschleba i igrzysk.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Sit tibi terra levisniech ci ziemia lekką będzie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Si tacuisses, philosophus mansissesgdybyś milczał, byłbyś nadal filozofem.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Festina lentespiesz się powoli.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Inter arma silent Musaew czasie wojny milczą Muzy.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Vita brevis, ars longa. Veni, vidi, vici. Amor vincit omnia et nos cedamus amori. Carpe diem, quam minimum credula postero. Errare humanum est.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Rem tene, verba sequenturtrzymaj się tematu, a słowa się znajdą.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ut pictura poesispoemat jest jak obraz.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Quod licet Jovi, non licet bovico wolno Jowiszowi, tego nie wolno wołowi.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej