Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się. To stwierdzenie podkreśla, że edukacja ma za zadanie przygotować do życia, a nie tylko zdobywanie wiedzy dla szkoły.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się. Prawdziwa edukacja jest nie tylko zdobywaniem znaków, ale także rozwijaniem mądrości i zrozumieniem, jak żyć.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Arma virumque canoopiewam oręż i męża.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Fallaces sunt rerum species quibus credidimus; et qui spem pretio non emo, omnia vaina putant. Cor aliud secretum habet, aliud volt.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Anima vilispodła dusza.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Cesso esse vir quo caecus quo clausus semiliber item proculcanda pietas et rarus excusatus reditus, alienus a terra alienus a caelo.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Qui non est mecum, contra me estkto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dum spiramus, speramus - Póki oddychamy, mamy nadzieję. Bo jest mądrość, jest żniwo, które trzeba zebrać.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Non hoc obstat, quod dicitur, obstat; sed quod verum est, istud maxime obstat: ‘Deus meus, quarto errorem meum videris, et nihil agis?’. Quo modo nihil ago? Non ego feci caelum, et terram, et mare, et omnia quae in eis sunt?

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Errare humanum est, perseverare diabolicum, sed in errando saepe est voluptas – Błądzić jest rzeczą ludzką, upierać się przy błędzie – diabelską, ale w błędzie często jest przyjemność.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej