Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Seniores prioresstarsi mają pierwszeństwo.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultorniech z naszych kości narodzi się mściciel.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Amicus certus in re incerta cernitur. - Prawdziwego przyjaciela poznasz w czasie kłopotów.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Dum loquimur, fugerit invida aetas: carpe diem, quam minimum credula postero. - Gdy się bawimy, zazdrosny czas ucieka: chwytaj chwilę, nie ufając jutru.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nosce te ipsumpoznaj samego siebie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Semel emissum volat irrevocabile verbumsłowo raz wypowiedziane nie powraca.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Cogito, ergo sum. Dum spiro, spero. Carpe diem. Credo quia absurdum est. Homo sum, humani nihil a me alienum puto.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Melior est canis vivus leone mortuolepszy jest żywy pies od martwego lwa.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Si tacuisses, philosophus mansissesgdybyś milczał, byłbyś nadal filozofem.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Quis autem voluptate ipsi, quae rerum creator, exercitat propatulis voluptatis esset, cum vita mollitia consequatur amet accumsan accentor.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej