Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Finis coronat opus, sed dies diem docet et aeternitas - Cel wieńczy dzieło, ale dzień uczy dnia i wieczność.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Jeśli chcesz być kochanym, bądź godny miłości.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Laus alit artespochwała karmi sztukę.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Carpe diem, quam minimum credula postero - Chwytaj dzień, jak najmniejszych ufając przyszłości. Memento mori – Pamiętaj o śmierci. Sol omnibus lucet – Słońce świeci dla wszystkich. Amor omnibus idem – Miłość jest tym samym dla wszystkich.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dum spiro spero. Dum inter homines sumus, colamus humanitatem. Finis origine pendet. O vita! Amoras quid solutas?

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Se contentus est sapiensmędrzec zadowala się sobą.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się. Prawdziwa edukacja jest nie tylko zdobywaniem znaków, ale także rozwijaniem mądrości i zrozumieniem, jak żyć.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dies iraedzień gniewu.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ad perpetuam rei memoriamna wieczną rzeczy pamiątkę.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Błądzić jest rzeczą ludzką; upierać się przy błędzie jest diabelską; a popadać w błąd z niewiedzy, kiedy można dojść do prawdy przez rozum i wiedzę, to jest głupotą. Mędrzec upiera się przy swoim zdaniu tylko tak długo, jak nie spotka się z lepszym.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej