Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Alter egodrugie ja.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie uczymy się dla szkoły, ale dla życia.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non nobis solum nati sumus. Ortusque nostri partem patria vindicat, partem amici. - Nie żyjemy tylko dla siebie. Część naszego istnienia przypada na kraj ojczysty, część na naszych przyjaciół.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Życie to nie chwile które minęły, ale te które czekają. Alicuius in ore non est vivere, sed valde vivere.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Oculum pro oculo, dentem pro denteoko za oko, ząb za ząb.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Tempus fugit, memento mori. Pozwól, że przypomnę - czas ucieka, pamiętaj o śmierci.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu More antiquostarym obyczajem.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Invitum qui servat, idem facit occidentikto ocala kogoś wbrew jego woli,to tak jakby go zabijał.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Caeca invidia estzazdrość jest ślepa.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non compos mentisniespełna rozumu.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej