Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Sit tibi terra levisniech ci ziemia lekką będzie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Semper inops quicumque cupit. Qui cupidis nomen negare non potest, parum habere videtur, etsi possidet omnia.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Cesso esse vir quo caecus quo clausus semiliber item proculcanda pietas et rarus excusatus reditus, alienus a terra alienus a caelo.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non est, quod amemus invicem; natura propensi ad amorem sumus. Non est quod timeamus; natura enim sine omni metu conciliat.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nemo sapiens nisi patiensnie jest mądry, kto nie jest cierpliwy.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, ale dla życia się uczymy.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Divide et imperadziel i rządź.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu "Carpe diem, quam minimum credula postero", co tłumaczy się jako "Chwytaj dzień, nie ufając jutrzejszemu". To starożytna rada do czerpania pełnymi garściami z tego, co daje nam teraźniejszość, nie tracąc czasu na niepewną przyszłość.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Jeśli chcesz być kochanym, bądź godny miłości.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Tabula rasa et plana et politaTablica czysta, płaska i gładka.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej