Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Conflabunt gladios suos in vomeresprzekują swoje miecze na lemiesze.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Cogito, ergo sum. Cogito, ergo sum. Cogito, ergo sum. Cogito, ergo sum. Cogito, ergo sum.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nihil est ab omni parte beatumnie ma rzeczy ze wszystkich stron szczęśliwej.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Veni, vidi, vici. Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Miłość zwycięża wszystko, zatem ulegnijmy zwycięstwu miłości. Przyjazń to jedna dusza zamieszkująca dwa ciała.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae sed vitae discimus.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Memento mori, młody człowieku, czyli pamiętaj, że umrzesz. Nie unikniesz tego, tak więc żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Jeśli chcesz być kochanym, bądź godny miłości.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nil desperandumnie należy rozpaczać.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Miscere utile dulciłączyć przyjemne z pożytecznym.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Littera scripta manetsłowo zapisane pozostaje.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej