Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Rixari de asini umbraspierać się o cień osła;o rzecz błachą.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się. Wiedza powinna służyć nie tyle zdobyciu dyplomów, ile umiejętności poruszania się w realiach otaczającego nas świata.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Quod sumus, hoc eritis. Sumus ubi non eritis. Znaczy to: Kim jesteśmy, wy zastąpicie nas. Jesteśmy tam, gdzie wy nie będziecie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Homo sum, humani nihil a me alienum puto, co znaczy: Jestem człowiekiem i nic ludzkie nie jest mi obce

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu In lacte matris praebiberewyssać z mlekiem matki.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bonum ex malo non fitdobro nie rodzi się ze zła.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Veritatem dies aperit. Verum enim ipsum natura, non hominum inscitia aut stultitia, in aperto est.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się. Intellegere est rei unius aeternae vel temporis. Rozumienie to rzecz wieczna lub tymczasowa.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Errare humanum est, sed perseverare diabolicum. To znaczy, że błądzić jest rzeczą ludzką, ale uporczywe trwanie w błędzie jest już rzeczą diabelską.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ignis non exstinguitur igneognia nie gasi się ogniem.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej