Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ignoti nulla cupidonieznane nie nęci;nie pragnie się czegoś,o czym się nie wie, że istnieje.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Similia similibus curanturpodobne leczy się podobnym (homeopetia).

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Labor omnia vincitpraca wszystko przezwycięża.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Primum non nocereprzede wszystkim nie szkodzić.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dies iraedzień gniewu.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Veni, vidi, vici. Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Carpe diem. Chwytaj dzień. Cogito, ergo sum. Myślę, więc jestem. Amor vincit omnia. Miłość zwycięża wszystko. Memento mori. Pamiętaj o śmierci.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Iustitias vestras iudicabosprawiedliwość waszą sądzić będą.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Non scholae sed vitae discimus - nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się. To sentencja, która przypomina nam o trwałej wartości wiedzy, która służy nie tylko zdobyciu dyplomu, ale przede wszystkim lepszemu, świadomemu życiu.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Sapiens sapientiae consilio est contentus, neque umquam eum demeritum factum paenitet, quia recte factum non potest non esse optimum.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dictum sapienti satmądrej głowie dość dwie słowie.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej