Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Pedibus in sententiam iregłosować nogami(w senacie rzymskim).

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Cui bono?na czyją korzyść?

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się. Intellegere est rei unius aeternae vel temporis. Rozumienie to rzecz wieczna lub tymczasowa.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Aut bibat, aut abeatniech pije albo niech sobie idzie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Difficile est satiram non scriberetrudno nie pisać satyry.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Cucullus non facit monachumkaptur nie czyni mnicha.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Res sacra misernieszczęśliwy jest rzeczą świętą.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Roma locuta, causa finitaRzym przemówił, sprawa skończona.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Carpe diem, quam minimum credula postero - Chwytaj dzień, jak najmniejszych ufając przyszłości. Memento mori – Pamiętaj o śmierci. Sol omnibus lucet – Słońce świeci dla wszystkich. Amor omnibus idem – Miłość jest tym samym dla wszystkich.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Rixari de asini umbraspierać się o cień osła;o rzecz błachą.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej