Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Pecunia non olet.Pieniądze nie śmierdzą.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ubi tu Caius, ibi ego Caiagdzie ty, Gajuszu, tam i ja, Gaja.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Cras amet qui nunquam amavit; quique amavit, cras amet. Postmodo matris cunae te relinquunt, et immemor hostis non parcit innocuis.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Laudator temporis actichwalca przeszłości; konserwatysta.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Carpe diem, quam minimum credula postero. Czyli: Łap dzień, jak najmniej ufając temu, co przyniesie jutro.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Tuta timensbojąc się rzeczy bezpiecznych.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Memento mori, młody człowieku, czyli pamiętaj, że umrzesz. Nie unikniesz tego, tak więc żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Fides quaerens intellectum.Wiara poszukująca zrozumienia

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ab iove surgat opusOd Jowisza niechaj zaczyna się dzieło .Pracujmy z Bogiem.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Seniores prioresstarsi mają pierwszeństwo.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej