Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Sic transit Gloria Mundi. Tak przemija chwała świata. Dzisiejsze triumfy mogą stać się jutrzejszymi porażkami. Nigdy nie zapominaj o tym, by pokornie podchodzić do swoich sukcesów.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Każdy z nas popełnił ogromne błędy. Zrobił rzeczy, których nie zagoją żadne przeprosiny. Ale musisz iść do przodu. Spróbować znaleźć szczęście. Nieważne ile straciłeś.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu A fructibus eorum cognoscetis eospo ich owocach ich poznacie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Cesso esse vir quo caecus quo clausus semiliber item proculcanda pietas et rarus excusatus reditus, alienus a terra alienus a caelo.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Cum ventis litigarewalczyć z wiatrem.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Tres faciunt collegiumtrzech tworzy kolegium.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Benedictus qui venit in nomine Dominibłogosławiony, który idzie w imię Pańskie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Vinum incendit iraswino rozpala gniew.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, ale dla życia się uczymy.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Vita brevis, ars longa, occasio praeceps, experimentum periculosum, iudicium difficile. Życie jest krótkie, sztuka trwa długo, okazja przelotna, doświadczenie niebezpieczne, sąd trudny.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej