znak cytatu Primum non nocere - po pierwsze, nie szkodzić. Esse quam videri - Być, a nie wydawać się. Non omnis moriar - Nie wszystek umrę. Carpe diem - Chwytaj dzień.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się. To nie koń jest dla bicia, ale bicie dla konia. Nie kochaj siebie, ale strzeż się siebie.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Errare humanum est, perseverare autem diabolicum, et tertia non datur. Błądzić jest rzeczą ludzką, upierać się przy błędzie jest rzeczą diabelską, a trzeciej drogi nie ma.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Nonsapientia magna est, quam nescire id, quod nescis. Audentia est viam ad astra aperire. Amicorum absentia longa sidera nobis.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Doctrina est infinita, vita vero brevis. Natura hominum est mortalium, ars autem æterna, ideoque plurimum admirationis habet. Tamquam navigare navigare potest ad omnia loca orbis terrarum.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Non vitae sed scholae discimus, to znaczy nie dla życia, ale dla szkoły uczymy się. Ta sentencja utrwalona jest w pamięci każdego człowieka od dziecka.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się. To stwierdzenie podkreśla, że edukacja ma za zadanie przygotować do życia, a nie tylko zdobywanie wiedzy dla szkoły.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Herba semper viridior est in alieno horto. Nomen est omen. Gutta cavat lapidem, non vi sed saepe cadendo. Festina lente. Veritas vos liberabit.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Errare humanum est, sed perseverare diabolicum. To znaczy, że błądzić jest rzeczą ludzką, ale upierać się przy błędzie diabelską.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu „Etiam capillus unus habet umbram suam” – nawet jeden włos ma swój cień.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae sed vitae discimus. Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się.

Sentencje łacińskie
NASTĘPNA STRONA