Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Będzie dobrze. Teraz będzie najtrudniej, a potem będzie już dobrze.

Sentencje
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie jesteśmy w stanie osiągnąć prawdy, nie bezpośrednio, ani za pomocą nauki. Ale dzięki nauce możemy nauczyć się, jak unikać błędów i iluzji

Sentencje

znak cytatu Tylko słabi ludzie szukają zemsty, silni wybaczają, a mądrzy ignorują.

Sentencje

znak cytatu Dojrzałość oznacza stabilność. Tak jak nie stawiasz telewizora na chybotliwej szafce, tak nie wiążesz swojego życia z kimś, kogo nie możesz być pewnym. Przewidywalność, nawet w spontaniczności, jest jednak ważna. 

Sentencje
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Prawdziwym celem edukacji jest oczywiście siła. Ale siła jest owocem pewności, pewność jest owocem prawdy.

Sentencje

znak cytatu Gdy ktoś jest dla nas wszystkim,
to przetrwamy wszystko, wierząc, że kiedyś znów nasze drogi się złączą.

Sentencje

znak cytatu Człowiek musi być przygotowany na to, że ktoś czasem sobie z niego zażartuje.

Sentencje

znak cytatu Jeśli nie doceniasz tego co masz,
to nigdy, przenigdy nie będziesz szczęśliwy. Nawet, jeśli będziesz miał tego dwa razy więcej...

Sentencje

znak cytatu Nie chciałabym za ileś tam lat ocknąć się jako stara, zgorzkniała kobieta i żałować, że w swoim czasie zabrakło mi odwagi.

Sentencje

znak cytatu Nie chodzi o to, by się nigdy nie kłócić, bo idealne związki nie istnieją, ale o to, by zawsze potrafić się pogodzić. 

Sentencje

Zobacz więcej