Zwolnienia L4: niepokojąco rosnąca liczba. Czy będą kontrole?

Niezwykle niepokojący trend widoczny w rosnącej liczbie zwolnień L4 budzi obawy i zaniepokojenie wśród pracodawców oraz instytucji odpowiedzialnych za nadzór nad systemem zdrowia. W związku z tym pojawiają się pytania dotyczące możliwych kontroli i działań mających na celu zrozumienie oraz ograniczenie tego zjawiska.

Zwolnienia L4: niepokojąco rosnąca liczba. Czy będą kontrole?

W Polsce lawinowo wzrasta liczba zwolnień lekarskich. W ciągu tego roku liczba ta osiągnęła już znaczący wzrost, co powoduje poważne wyzwania kadrowe dla pracodawców. W odpowiedzi na tę sytuację, w firmach zaczyna się pojawiać nowe stanowisko - menadżer ds. zarządzania absencją chorobową. Jak często Polacy przechodzą na L4 w 2023 roku? 

Dane ZUS w 2023

Dane ZUS opublikowane w dzienniku Rzeczpospolita rzucają światło na alarmujący wzrost liczby zwolnień lekarskich z powodu choroby, opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Od stycznia do maja 2023 roku wystawiono już 12 milionów takich zaświadczeń, co skutkowało aż 123,7 milionami dni absencji od pracy.

Obecne liczby można określić jako rodzaj rekordu, biorąc pod uwagę, że w tym samym okresie w 2022 roku liczba zwolnień lekarskich była o prawie 8 procent niższa, a ilość dni absencji chorobowej zwiększyła się w tym roku o blisko 4 procent. Ten dramatyczny wzrost zwraca uwagę na rosnący problem absencji pracowników i podkreśla pilną potrzebę zrozumienia przyczyn tego zjawiska oraz podjęcia działań w celu jego zahamowania.

Jakie są przyczyny?

Federacja Przedsiębiorców Polskich wskazuje jako jedną z przyczyn wzrostu zwolnień lekarskich na ciągłe oznaki powrotu do normalności po pandemii COVID-19.

Konsekwencją tego było jednak częstsze wykonywanie pracy z domu, co ograniczało rozprzestrzenianie się m.in. infekcji. Część osób wykonujących swe obowiązki na odległość przy drobnych dolegliwościach nie brała zwolnienia. Rok 2023 oznaczał w wielu firmach powrót do biur, przynajmniej w systemie hybrydowym. W dodatku wzrosła liczba interakcji społecznych i powstały lepsze warunki do rozprzestrzeniania się chorób, a co za tym idzie wzrost liczby zwolnień”– mówi Łukasz Kozłowski z FPP

Ekspert podkreśla również, że rosnącą liczbę zwolnień lekarskich wpływają nadużycia, zwłaszcza te związane z teleporadami. Według jego analizy, rosnąca liczba jednodniowych zwolnień L4 stanowi dowód na to zjawisko.

Kontrola zwolnień chorobowych

Rosnąca liczba dni nieobecności pracowników w pracy stanowi znaczne wyzwanie dla firm, które obecnie borykają się z coraz większymi trudnościami. Według Rzeczpospolitej, powołując się na eksperta firmy doradczej specjalizującej się w obszarze absencji chorobowej, pojawiła się idea wprowadzenia stanowiska menadżera ds. zarządzania absencją chorobową. Do obowiązków takiej osoby miałyby należeć:

  • przeanalizowanie częstotliwości korzystania ze zwolnień lekarskich,

  • opracowanie strategii zakończenia współpracy z osobami długotrwale przebywającymi na L4

  • raportowanie wyników najwyższym władzom firmy - to obszary, które zdaniem eksperta już sprawdzają się w przedsiębiorstwach zatrudniających więcej niż 20 pracowników.

W tych firmach nadużycia są zwykle bardziej powszechne, ponieważ kontrola nad zwolnieniami jest bardziej skomplikowana. Menadżer ds. zarządzania absencją chorobową mógłby także zachęcać pracowników, którzy pojawiają się w pracy z objawami infekcji, do skorzystania ze zwolnienia lekarskiego.

Udostępnij: