Zwolnienia L4: niepokojąco rosnąca liczba. Czy będą kontrole?

Ostatnio zaobserwowano znaczący wzrost zwolnień L4, co stanowi poważne wyzwanie zarówno dla pracodawców, jak i systemu opieki zdrowotnej. W obliczu tego niepokojącego trendu pojawiają się pytania dotyczące możliwych kontroli i działań mających na cel

Wzrost zasiłku chorobowego! Na tym nie koniec podwyżek

Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w Polsce od 1 lipca, osoby korzystające z zasiłku chorobowego będą miały prawo do wyższych świadczeń. T