Coraz więcej rozwodów kościelnych w Polsce!

W Polsce coraz więcej osób decyduje się na składanie wniosków o "rozwód kościelny"! Mimo że Kościół nie uznaje rozwodów zgodnie z prawem świeckim, każdy wierny ma prawo złożyć skargę na swoje małżeństwo, jeśli uważa, że zostało nieważnie zawarte. W Polsce sądy diecezjalne zajmują się coraz większą liczbą takich spraw, a rekordową ilość zanotowano w diecezji tarnowskiej, gdzie rozpatrywanych jest blisko 700 spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Coraz więcej Polaków decyduje się na „rozwód kościelny”

Chociaż Kościół nie akceptuje rozwodów zgodnie z prawem świeckim, każdy wierny ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie małżeństwa, jeśli uważa, że zostało ono nieważnie zawarte. Sądy diecezjalne w Polsce są coraz bardziej obciążone takimi sprawami, a rekordową liczbą było blisko 700 spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa w diecezji tarnowskiej.

Zdjęcie Coraz więcej rozwodów kościelnych w Polsce! #1

Polska w europejskiej czołówce rozwodów!

Według informacji Ekai.pl, moda na składanie wniosków o "rozwód kościelny" jest widoczna w całej Polsce, a przykładem może być Tarnów (woj. małopolskie), gdzie lokalny Sąd Diecezjalny rozpatruje prawie 700 spraw tego typu. W 2023 roku wpłynęło 164 nowe pozwów, co stanowi podobną liczbę do roku poprzedniego.

Z danych Instytutu Kościoła Katolickiego wynika, że od 1989 roku liczba "rozwodów kościelnych" w Polsce wzrosła o 160 procent w porównaniu z 2020 rokiem, osiągając liczbę 2813. Polska znajduje się w europejskiej czołówce pod względem liczby stwierdzeń nieważności małżeństwa w Kościele.

Z czego wynika tyle „rozwodów kościelnych”?

Adwokat kościelny Michał Poczmański z Kancelarii Kanonicznej w Warszawie tłumaczy rosnące zainteresowanie "rozwodami kościelnymi". Według niego, współczesne związki są mniej trwałe, co skutkuje szybszym rozpadem.

Po pierwsze, związki w dzisiejszych czasach szybciej się rozpadają. Po drugie, ludzie mają większą świadomość na ten temat niż jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. I po trzecie, proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa w Kościele został kilka lat temu znacznie uproszczony – mówi w rozmowie z gazetą.pl adwokat kościelny, Michał Poczmański.

ZOBACZ TAKŻE: Rewolucja w szkole! Od września mają się pojawić 3 nowe przedmioty?!

Ekspert wyjaśnia przyczyny zjawiska

Dodatkowo, społeczeństwo polskie jest bardziej świadome tego zagadnienia, a proces uzyskania unieważnienia małżeństwa w Kościele jest teraz bardziej uproszczony, szczególnie po reformie przeprowadzonej przez papieża Franciszka w 2015 roku. Procedura, która wcześniej trwała 5 lub 6 lat, teraz zajmuje jedynie 2 lub 3 lata, a sprawy są rozpatrywane w jednej instancji zamiast dwóch.

Poczmański zauważa także, że publiczne przykłady, takie jak unieważnienie małżeństwa Jacka Kurskiego, prezesa TVP za rządów PiS po 24 latach, mają wpływ na decyzje innych. Ludzie często myślą, że jeśli nawet taki znany osobistość otrzymała unieważnienie małżeństwa, to dlaczego im się nie uda.

Ludzie często myślą: Skoro Kurski dostał unieważnienie, to dlaczego nam ma się nie udać?- dodał adwokat.

Udostępnij: