Stosujesz antykoncepcję? Nie możesz przystąpić do tego sakramentu!

Sakrament komunii jest istotnym elementem praktyki religijnej dla wielu osób wierzących. Jednakże, czy osoby stosujące antykoncepcję mogą przystąpić do tego sakramentu? Stanowisko Kościoła katolickiego w tej kwestii wyjaśnia prymas Holandii!

Kościół a antykoncepcja

Stanowisko Kościoła katolickiego wobec stosowania antykoncepcji jest jednoznaczne. Kościół głosi, że

„Ktokolwiek użyje małżeństwa w ten sposób, by umyślnie udaremnić naturalną siłę rozrodczą, łamie prawo Boże oraz prawo przyrodzone i obciąża sumienie swoim grzechem ciężkim” (Pius XI, encyklika Casti connubii, cz. II, nr 1a).

Stosujesz antykoncepcję? Nie możesz przystąpić do tego sakramentu!

Potwierdza to prymas Holandii, Willemm Jacobusa Eijk. Wskazał jednoznacznie, że osoby stosujące antykoncepcję nie powinny przystępować do komunii. Porównał on oddanie się małżonków w związku małżeńskim do oddania się Chrystusa dla dobra Kościoła.

"Małżonkowie oddają siebie sobie nawzajem, całkowicie i to samo Chrystus robi wobec swego Kościoła, a Kościół wobec Chrystusa. A więc Chrystus oddaje się całkowicie Kościołowi. A my, jako Kościół, musimy oddać się całkowicie Chrystusowi".

ZOBACZ TAKŻE: Istotna zmiana dla maturzystów. CKE przesuwa terminy!

Prymas: „Trzeba przestać stosować antykoncepcję”

Dodał też, że oddanie się małżonków i spłodzenie dziecka to naturalny porządek rzeczy, a antykoncepcja go niszczy:

"Nasz stan w życiu musi temu odpowiadać – porządkowi stworzenia, który Bóg ustanowił. Małżeństwo jest zaś całkowitym darem mężczyzny i kobiety, dla siebie nawzajem. Kiedy zerwie się ten dar, brakuje właściwej dyspozycji, by oddać się całkowicie Jezusowi albo przyjąć Go wzajemnie, całkowicie, jak to ma miejsce w Komunii".

„Trzeba przestać stosować antykoncepcję, trzeba pójść do spowiedzi, by wyznać grzech, a następnie żałować go, czyli mieć szczery zamiar nieużywania antykoncepcji – dodał Kardynał Willem Jacobus Eijk.

Co zamiast antykoncepcji według Kościoła?

Kościół katolicki naucza, że płodność jest darem i każdy akt małżeński powinien być otwarty na przyjęcie daru życia ludzkiego. Antykoncepcja postrzegana jest jako naruszenie tej zasady, odbierając aktowi małżeńskiemu jego prokreacyjny charakter. Według nauki Kościoła, antykoncepcja negatywnie wpływa nie tylko na aspekty fizyczne, ale również psychiczne, społeczne i duchowe życia.

Zamiast antykoncepcji, Kościół proponuje metodę naturalnego planowania rodziny. Metoda ta opiera się na samoobserwacji cyklu płodności oraz korzystaniu z okresów niepłodnych, co jest uważane za moralnie akceptowalny sposób planowania rodziny.

Udostępnij: