1200 złotych zamiast 800 plus na dziecko!

Rodzice korzystający z programu wsparcia w wysokości 800 zł mogą również skorzystać z dodatkowego wsparcia finansowego w wysokości 400 zł, niezależnie od poziomu dochodów.