Emeryci muszą uważać! Mogą stracić część dochodów!

Emeryci i renciści powinni być szczególnie uważni, ponieważ od marca 2024 roku zmieniają się limity dodatkowych dochodów, które mogą wpłynąć na wysokość wypłacanych świadczeń z ZUS. Przekroczenie ustalonych wartości może skutkować utratą części dochodów już w nadchodzącym miesiącu. Ile w związku z tym można dorobić do emerytury lub renty?

Emeryci muszą uważać! Mogą stracić część dochodów!

Osoby, które nadal pracują po osiągnięciu wieku emerytalnego, powinny przyjrzeć się uważnie nowym przepisom. Od marca 2024 roku, limit dochodów się zmienia!

9802,50 zł brutto miesięcznie to kwota wynikająca z obliczenia 130 procent średniego wynagrodzenia. Przekroczenie tej granicy może prowadzić do utraty prawa do świadczenia emerytalnego lub rentowego. Istnieje także ryzyko obniżenia wysokości otrzymywanej emerytury lub renty, jeśli dochody przekroczą 70 procent przeciętnego wynagrodzenia, czyli 5278,30 zł.

ZOBACZ TAKŻE: Nowy grzech! Ksiądz apeluje „Trzeba się spowiadać”!

Kto musi mieć się na baczności?

Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku w rozmowie z portalem prawo.pl wyjaśnia:

Pilnować wysokości swoich dochodów muszą osoby dorabiające, które są na wcześniejszej emeryturze czy rencie. Limity dotyczą bowiem tylko osób, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Emeryt, który już osiągnął powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat – kobieta i 65 lat – mężczyzna może dorabiać bez żadnych limitów i nie martwić się tym, że ZUS zawiesi lub zmniejszy kwotę wypłacanych mu świadczeń.


Wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego. Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, emerytura za dany okres będzie wypłacana w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum.

Zdjęcie Emeryci muszą uważać! Mogą stracić część dochodów! #1

ZUS może obniżyć rentę lub emeryturę!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo obniżyć wysokość renty lub emerytury proporcjonalnie do przekroczenia tych limitów. Dlatego też emeryci i renciści powinni śledzić swoje dochody, aby uniknąć niespodziewanych konsekwencji.

Od 1 marca 2024 roku limity, które nie wpłyną na zmniejszenie emerytury lub renty, wynosić będą aż 5278,30 zł brutto miesięcznie. To zauważalna zmiana w przepisach, pozwalająca zarobić o ponad 240 zł więcej niż w poprzednim kwartale, co może okazać się kluczowe dla wielu osób.

 

Udostępnij: