Zwrot pieniędzy za ogrzewanie?! Jakie kryteria trzeba spełniać?

Osoby korzystające z ogrzewania mieszkania za pomocą gazu mogą starać się o zwrot podatku VAT. Jakie kryteria trzeba spełniać, aby uzyskać ulgę?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska na swojej stronie poinformowało o możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT za ogrzewanie gazem. Nie wszyscy jednak mogą się ubiegać o refundację kosztów poniesionych w tym zakresie.

Refundacja za ogrzewanie gazowe

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że w 2024 roku można starać się o zwrot podatku VAT za ogrzewanie gazowe. Objęte tym są paliwa gazowe dostarczane w okresie od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku.

Na jaki gaz przysługuje refundacja?

W komunikacie MKiŚ wymienione zostały rodzaje gazu, które podlegają refundacji. Są nimi:

  • gaz ziemny wysokometanowy

  • gaz zaazotowany ( w tm skroplony gaz ziemny oraz gaz propan butan lub inny gaz palny dostarczany za pomocą sieci gazowej.

ZOBACZ TAKŻE: Trwa bojkot Oleju Kujawskiego! O co chodzi?

Kto nie otrzyma takiego zwrotu?

Pamiętać należy, że taki zwrot nie przysługuje osobom, które zaopatrują się w gaz w butlach lub ogrzewają wodę przy pomocy gazu.

To ważne kryterium, o którym warto wiedzieć, jeśli chce się ubiegać o zwrot podatku VAT.

Warunki uzyskania zwrotu podatku VAT

Ministerstwo przypomina, że aby ubiegać się o zwrot podatku VAT za ogrzewanie gazowe, piec musi być zarejestrowany w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Dodatkowo, istnieje kryterium dochodowe. Gospodarstwa domowe, których miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym lub 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym, mogą starać się o zwrot.

Zdjęcie Zwrot pieniędzy za ogrzewanie?! Jakie kryteria trzeba spełniać? #1

Gdzie należy złożyć wniosek?

Z komunikatu Ministerstwa jasno wynika, że aby uzyskać refundację należy złożyć wniosek.

Refundacja podatku VAT będzie wypłacana przez samorządy. Wniosek należy składać w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania lub innej gminnej jednostki wyznaczonej do realizacji tego zadania – komunikat ministerstwa

Ministerstwo podkreśla, że wniosek o zwrot podatku VAT może złożyć tylko osoba, która jest wymieniona jako odbiorca na fakturze VAT i która zawarła umowę. Wnioski o refundację za rok 2023 oraz rok 2024 należy składać osobno.

Wymagane dokumenty

Do złożenia wniosku o zwrot podatku VAT konieczne jest:

  • dołączenie kopii faktury potwierdzającej zakup gazu

  • dołączenie kopii umowy zawartej z dostawcą

  • dołączenie dowodu opłacania rachunków.

Można to zrobić osobiście w urzędzie gminy lub za pomocą internetu.

Udostępnij: