Rząd planuje zmiany w dziedziczeniu! Czy będzie trudniej o spadek?

Szykuje się rewolucja w testamentach. Rząd zapowiada, że wprowadzi w tej kwestii spore zmiany. Mają one dotyczyć ograniczenia prób fałszowania ostatniej woli zmarłego. Czy będzie trudniej o spadek? Co szykuje resort sprawiedliwości?

Aktualnie toczą się prace nad zmianami w przepisach dotyczących różnych projektów związanych z seniorami. Chodzi przede wszystkim o drugą waloryzację rent i emerytur, bon senioralny, a także zasiłek pogrzebowy. Obok tych zmian resort sprawiedliwości chce dokonać także istotnych zmian w zakresie spadków i testamentów. Zmiany te mają w głównej mierze dotyczyć kodeksu cywilnego.

Testament i spadek

W założeniach do wprowadzenia planowanych zmian zawarte są informacje, że najczęstsza forma testamentu, jaka występuje w naszym systemie prawnym to forma ustna. Jak wynika z tego, jest to niejednokrotnie problem, gdyż w tym zakresie najczęściej dochodzi do fałszowania woli osoby, która dokonała ustnego przekazania spadku, czy testamentu.

Jedną z najczęściej występujących form testamentu szczególnego w polskim systemie prawnym jest testament ustny (...). Ta forma oświadczenia woli spadkodawcy przysparza problemy dowodowe w praktyce sądowej. W doktrynie podnosi się – na podstawie obserwacji praktyki sądowej, że przypadki fałszowania testamentów ustnych są o wiele częstsze niż innych testamentów – planowane zmiany

Jak wygląda testament ustny?

Taka forma testamentu wygląda w ten sposób, że spadkodawca swoją ostatnią wolę oświadcza ustnie. Dzieje się to przy obecności trzech świadków. Ma to miejsce, gdy:

  • jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy

  • jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione

Nowe przepisy w testamentach i spadkach

Projekt zmian w Kodeksie cywilnym zakłada istotne modyfikacje dotyczące sporządzania testamentów ustnych. Według nowych przepisów, spadkodawca będzie mógł oświadczyć swoją ostatnią wolę ustnie, w obecności co najmniej trzech świadków, gdy zwykła forma testamentu jest niemożliwa lub utrudniona przez szczególne i nagłe okoliczności, które uzasadniają obawę rychłej śmierci spadkodawcy. Zmiany te skupiają dwie wcześniejsze przesłanki w jednej. Ponadto, aby testament ustny był ważny, konieczne będzie natychmiastowe sporządzenie go w momencie wypowiedzenia ostatniej woli przez spadkodawcę.

Treść testamentu ustnego będzie musiała zostać stwierdzona poprzez spisanie oświadczenia spadkodawcy w obecności świadków lub przez sąd.

ZOBACZ TAKŻE: Pilne! GIS informuje o zakażonym mięsie w Lidlu!

Dokument ten będzie musiał zawierać miejsce i datę oświadczenia oraz miejsce i datę sporządzenia pisma. Co istotne, termin na spisanie testamentu ustnego będzie skrócony z roku do miesiąca od złożenia oświadczenia przez spadkodawcę. Zmiana ta ma na celu jak najszybsze odzwierciedlenie rzeczywistej ostatniej woli spadkodawcy, unikając opóźnień w ujawnieniu i realizacji testamentu.

Zmiany te powinny doprowadzić do możliwie najpełniejszego odzwierciedlenia treści oświadczenia spadkodawcy. Odwlekanie spisania oświadczenia spadkodawcy działa na niekorzyść ujawnienia i realizacji jego rzeczywistej ostatniej woli – założenia do projektu zmian w Kodeksie cywilnym.

Nowe rozwiązania resortu sprawiedliwości

Spadki i testamenty staną się jeszcze bardziej dostępne dzięki nowym propozycjom resortu sprawiedliwości. Planowane zmiany przewidują możliwość nagrywania ostatniej woli spadkodawcy za pomocą urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe. Resort chce umożliwić utrwalanie testamentów, co oznacza, że ostatnią wolę zmarłego będzie można uwieczniać np. poprzez nagranie audiowizualne.

Utrwalenia może dokonać zarówno sam testator jak i inna osoba. Spadkodawca w oświadczeniu powinien podać miejsce i datę sporządzenia testamentu. Nie będzie zaś konieczna obecność świadków. Każda osoba posiadająca dostęp do trwałego nośnika informacji, na którym utrwalony został testament ustny audiowizualny będzie zobowiązania dostarczyć go do sądu w terminie miesiąca od jego sporządzenia lub 3 miesięcy od chwili śmierci spadkodawcy - zapis w założeniach projektu

Projekt zakłada również likwidację testamentu podróżnego oraz wprowadzenie zmian w testamencie wojskowym. Nowe przepisy będą miały zastosowanie nie tylko do żołnierzy służących krajowi, ale także do tych biorących udział w misjach międzynarodowych.

Udostępnij: