Wzrost minimalnej emerytury aż do 4,3 tysiąca złotych?! Jest nowa propozycja zmian!

Padła propozycja podniesienia minimalnej emerytury do około 4, 3 tysiąca złotych. Propozycję takich zmian zaproponował Paweł Kampa, kandydat Nowej Lewicy. Czy takie zmiany wejdą w życie?

Taka inicjatywa, według polityka ma pomóc w redukcji nierówności oraz ma zapewnić godne warunki życia większej liczbie emerytów.

Propozycja wzrostu minimalnej emerytury

Propozycja zmian w wysokości minimalnej emerytury została zaproponowana przez Pawła Kampa, jednego z kandydatów Nowej Lewicy. Jego propozycja dotyczy wprowadzenia zmian na terenie wszystkich państw należących do Unii Europejskiej. Kwota ta miałaby osiągnąć około 4, 3 tysiąca złotych.

Unii Europejskiej potrzeba nowej wizji dla przyszłych pokoleń, impulsu który na nowo sprawiłby, że obywatele Europy mogliby uwierzyć, że Unia Europejska jest dla nich - powiedział Paweł Kampa

Dodał również:

Taką perspektywą może stać się Wspólna Polityka Demograficzna. Zanim jednak ją opracujemy, zacznijmy od konkretnego projektu - wyrównywaniu poziomów życia we Wspólnocie. Wprowadzenie w ciągu kilku lat minimalnej emerytury w całej Unii to jeden z kroków w tym kierunku – dodał polityk

Według Pawła Kampy, w ciągu ostatnich kilku lat obserwujemy wyrównywanie cen podstawowych artykułów w całej Unii Europejskiej. Jednakże, świadczenia socjalne wciąż różnią się znacznie między krajami członkowskimi. W jego opinii, wprowadzenie minimalnej emerytury w wysokości tysiąca euro pomoże zniwelować te różnice i zapewni godne życie rosnącej liczbie emerytów.

ZOBACZ TAKŻE: Od 1 lipca ma wejść nowy podatek?! Te zmiany zaskoczą wiele osób!

Ile obecnie wynosi minimalna emerytura?

Coroczna waloryzacja wypłat z ZUS polega na zwiększeniu kwoty przysługującej na koniec lutego, przez pomnożenie jej przez wskaźnik waloryzacji, który w tym roku wynosi 12,12%.

Dzięki temu rosną emerytury, renty (z tytułu niezdolności do pracy, rodzinne i socjalne), nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz dodatki do tych wypłat (takie jak dodatek pielęgnacyjny), a także świadczenia i zasiłki przedemerytalne.

W rezultacie, od marca najniższa emerytura wzrosła do 1780, 96 złotych. Taka sama kwota będzie w tym roku wypłacana jako tzw. trzynastka w kwietniu, która jest równa najniższej emeryturze.

Zdjęcie Wzrost minimalnej emerytury aż do 4,3 tysiąca złotych?! Jest nowa propozycja zmian! #1

Kiedy nastąpi wypłata 14. emerytury?

W 2024 roku czternasta emerytura, czyli dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, zostanie wypłacona we wrześniu, tak jak miało to miejsce w 2023 roku. Projekt rozporządzenia w tej sprawie został przyjęty przez rząd 28 maja 2024 roku.

Zasady przyznawania i wypłacania czternastej emerytury określa ustawa z 26 maja 2023 roku. Na jej podstawie Rada Ministrów ustala, w drodze rozporządzenia, miesiąc wypłaty tego dodatkowego świadczenia każdego roku, biorąc pod uwagę możliwości techniczne i organizacyjne instytucji emerytalnych i rentowych, takich jak ZUS, KRUS oraz zakłady emerytalno-rentowe służb mundurowych.

Udostępnij: