2 100 złotych miesięcznie do wynagrodzenia od rządu! Kto może skorzystać?

Rząd przygotowuje ustawę, mającą na celu wprowadzenie nowego programu aktywizacji seniorów na rynku pracy. Co to oznacza? Kto będzie mógł skorzystać z tej ustawy?

Zgodnie z planowanymi przepisami, pracodawcy zatrudniający emerytów będą mogli otrzymywać 2100 złotych miesięcznie przez okres dwóch lat. Łączna kwota wsparcia może wynieść aż 51 600 złotych.

2100 złotych co miesiąc do pensji seniora

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad projektem ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia, który obejmuje nowe formy wsparcia, takie jak pakiet aktywizacyjny, pożyczka edukacyjna wynosząca do 400% przeciętnego wynagrodzenia dla bezrobotnych oraz dofinansowanie dla przedsiębiorców zatrudniających emerytów.

ZOBACZ TAKŻE: Wsparcie finansowe dla właścicieli domów! Możliwość otrzymania nawet 30 tys. złotych!

Nowe przepisy przewidują comiesięczne dotacje do pensji dla pracodawców zatrudniających seniorów.

Przedsiębiorca będzie mógł otrzymać wsparcie finansowe za zatrudnienie osoby poszukującej pracy, która ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn. Dotacja wyniesie maksymalnie 50% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, czyli do 2150 zł.

Dofinansowanie będzie wypłacane przez 24 miesiące, co łącznie da kwotę do 51 600 złotych. Po zakończeniu okresu dofinansowania, pracodawca będzie zobowiązany do dalszego zatrudnienia seniora przez kolejne 12 miesięcy.

Pakiet aktywizacyjny

Projekt ustawy o rynku pracy zawiera szereg nowych rozwiązań mających na celu wsparcie osób bezrobotnych.

Jednym z kluczowych elementów jest możliwość łączenia różnych form pomocy w ramach tzw. pakietu aktywizacyjnego. Pakiet ten ma na celu wsparcie bezrobotnych, którzy potrzebują wieloaspektowej pomocy, aby móc wrócić na rynek pracy, zmienić kwalifikacje lub podjąć pierwsze zatrudnienie.

Zdjęcie 2 100 złotych miesięcznie do wynagrodzenia od rządu! Kto może skorzystać? #1

„Staż plus”

W ramach nowych przepisów wprowadzony zostanie również program "staż plus", który ma ułatwić zdobywanie zarówno umiejętności praktycznych, jak i kwalifikacji zawodowych.

Staż ten będzie premiowany dodatkiem do stypendium dla stażysty oraz premią dla pracodawcy.

Program ten ma zastąpić obecnie mało popularne przygotowanie zawodowe dorosłych, z którego w 2023 roku skorzystały tylko 42 osoby.

Nowe zasady wsparcia dla osób do 30. roku życia

Projekt ustawy przewiduje także nowe zasady wsparcia dla osób do 30. roku życia, zgodnie z zaleceniem Rady Unii Europejskiej z 30 października 2020 roku.

Według tych zasad, osoby do 30. roku życia, które zarejestrują się jako bezrobotne lub poszukujące pracy, będą poddawane ocenie umiejętności cyfrowych.

W każdym Powiatowym Urzędzie Pracy zostanie wyznaczony doradca ds. zatrudnienia, który będzie specjalizować się w obsłudze osób młodych.

Pożyczka edukacyjna

Wprowadzenie pożyczki edukacyjnej, znanej również jako bon na zasiedlenie, to jedno z głównych rozwiązań zawartych w projekcie ustawy.

Bon ten będzie dostępny dla wszystkich osób bezrobotnych, niezależnie od wieku. Umożliwi on finansowanie różnych działań edukacyjnych, takich jak szkolenia, studia podyplomowe czy uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie wiedzy i umiejętności.

Po spełnieniu określonych warunków, możliwe będzie umorzenie 20% kwoty pożyczki.

Ważnym punktem projektu jest również wsparcie dla przedsiębiorstw rodzinnych poprzez formy pomocy udzielane przez Powiatowe Urzędy Pracy. To nowe rozwiązanie umożliwi pomoc pomimo ewentualnego pokrewieństwa klienta PUP z pracodawcą.

Możliwość wyboru urzędu pracy

Kolejną istotną zmianą jest zwiększenie mobilności osób poszukujących pracy. Bezrobotni będą mieć możliwość wyboru urzędu pracy, z którym chcą współpracować.

W ramach projektu przewidziano również przywileje dla szczególnych grup, takich jak bezrobotni członkowie rodzin wielodzietnych posiadający Kartę Dużej Rodziny, którzy będą miały pierwszeństwo w skierowaniu do udziału w formach pomocy.

Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami będą mogli korzystać ze wszystkich form wsparcia na równych zasadach jak pozostali bezrobotni.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2024 r.

Udostępnij: