Wdowa ma gwarantowaną wypłatę z emerytury po zmarłym mężu! Te warunki trzeba spełnić!

Przyznanie emerytury wdowie po zmarłym mężu to istotna kwestia dla wielu osób, które straciły życiowego partnera. W Polsce przepisy dotyczące emerytur uwzględniają specjalne świadczenia dla osób, które przeżywają stratę małżonka. Aby uzyskać taką emeryturę, wdowa musi spełnić określone warunki. Jakie warunki muszą zostać spełnione?

Gwarantowana wypłata po zmarłym

Sąd Najwyższy w kwietniu 2024 roku wydał orzeczenie, które przewiduje, że wdowa lub wdowiec może mieć prawo do udziału w niewykorzystanym kapitale emerytalnym zmarłego małżonka.

ZOBACZ TAKŻE: Od 1 lipca wchodzą ważne zmiany! Nawet 64 500 złotych dla pracownika!

Zgodnie z decyzją sądu, okres niewykorzystania kapitału emerytalnego obejmuje czas od pierwszej wypłaty emerytury do momentu śmierci, przy czym ten okres nie może przekroczyć trzech lat.

Jeśli zmarły otrzymywał emeryturę przez maksymalnie trzy lata, uznaje się, że nie wykorzystał on całego kapitału emerytalnego, co daje wdowie lub wdowcowi możliwość odziedziczenia części tego kapitału.

Wysokość wypłaty gwarantowanej

Świadczenie jednorazowe dla osób uposażonych to forma wsparcia finansowego, które jest przyznawane po śmierci ubezpieczonego.

Pomimo prawa do tego świadczenia, beneficjenci nie znają od razu jego dokładnej wysokości.

Kwota wypłaty gwarantowanej jest obliczana na podstawie określonego wzoru matematycznego, co wprowadza pewien stopień niepewności co do jej precyzyjnej wartości.

Liczba miesięcy pobierania przez zmarłego emerytury x 1/37 wartości subkonta – zapis w systemie ubezpieczeń społecznych

Wypłata gwarantowana dla osób uposażonych po zmarłym jest obliczana poprzez odjęcie od sumy środków zgromadzonych na subkoncie emerytalnym, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, iloczynu liczby pełnych miesięcy od momentu pierwszej wypłaty emerytury do miesiąca zgonu emeryta oraz trzydziestej siódmej części kwoty zapisanej na tym subkoncie.

Zdjęcie Wdowa ma gwarantowaną wypłatę z emerytury po zmarłym mężu! Te warunki trzeba spełnić! #1

W jaki sposób otrzymać wypłatę gwarantowaną?

Należy podkreślić, że aby otrzymać wypłatę gwarantowaną, konieczne jest złożenie wniosku do ZUS. Instytucja nie dokonuje automatycznych przelewów.

Dodatkowo, warto zauważyć, że wypłata gwarantowana podlega opodatkowaniu. W tym przypadku obowiązuje podatek dochodowy w wysokości 19% od otrzymanej kwoty wypłaty gwarantowanej.

Czy inne osoby mają do tego prawo?

Jeśli emeryt, mając małżonka, chciałby wskazać osobę spoza rodziny jako beneficjenta wypłaty gwarantowanej po swojej śmierci, konieczna jest pisemna zgoda współmałżonka.

To procedura, która zabezpiecza interesy obu stron, zapewniając, że decyzje dotyczące wypłaty środków emerytalnych są podejmowane w sposób jasny i zgodny z prawem.

W takiej sytuacji ZUS wymaga, aby żona lub mąż zmarłego wyraził pisemnie zgodę na wskazanie innej osoby jako beneficjenta wypłaty gwarantowanej.

Udostępnij: