Od 1 lipca wchodzą ważne zmiany! Nawet 64 500 złotych dla pracownika!

Od 1 lipca 2024 roku zmieniają się zasady dotyczące wysokości odpraw. Ile będzie wynosiła odprawa po wejściu w życie nowych zasad?

Maksymalna kwota odprawy wyniesie do 64 500 zł brutto, co wynika z przepisu ograniczającego odprawy do 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w chwili zakończenia stosunku pracy.

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa?

Jak informuje serwis infor.pl, w przypadku zwolnień grupowych z przyczyn pracodawcy, pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna, która jest uzależniona od jego stażu pracy.

ZOBACZ TAKŻE: 2100 złotych miesięcznie do wynagrodzenia od rządu! Kto może skorzystać?

Istotną informacją jest to, że wysokość odprawy nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w momencie rozwiązania stosunku pracy.

Od 1 lipca 2024 roku maksymalna kwota odprawy wyniesie 64 500 zł brutto, co jest bezpośrednio związane z podwyżką minimalnego wynagrodzenia na poziomie 4300 zł brutto.

Z czego wynika wysokość odprawy?

Warto pamiętać, że wysokość odprawy pieniężnej w przypadku zwolnień grupowych zależy od długości stażu pracy pracownika.

Zdjęcie Od 1 lipca wchodzą ważne zmiany! Nawet 64 500 złotych dla pracownika! #1

Pracownik, który traci pracę w ramach takiego zwolnienia, ma prawo do otrzymania odprawy pieniężnej. Jej wysokość jest uzależniona od czasu, przez jaki pracował w danej firmie. Wygląda to tak, że pracownik otrzymuje pieniądze w wysokości:

  • jednomiesięcznej pensji, jeśli pracownik był zatrudniony u tego pracodawcy krócej niż 2 lata

  • dwumiesięcznej pensji, jeśli pracownik był zatrudniony u tego pracodawcy od 2 do 8 lat

  • trzymiesięcznej pensji, jeśli pracownik był zatrudniony u tego pracodawcy ponad 8 lat

Warto pamiętać, że odprawa pieniężna przyznawana w przypadku zwolnień grupowych jest obliczana na podstawie zasad stosowanych przy obliczaniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Odprawy te są zwolnione od składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, ale podlegają opodatkowaniu. Jednocześnie fundusze pozaubezpieczeniowe również są od nich potrącane.

Czym jest odprawa?

Odprawa jest świadczeniem pieniężnym, które przysługuje pracownikowi w przypadku rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy, takich jak:

  • redukcja zatrudnienia,

  • zwolnienia grupowe

  • likwidacja miejsca pracy.

Jest to rodzaj odszkodowania lub rekompensaty za utratę zatrudnienia.

Wysokość odprawy zazwyczaj zależy od stażu pracy pracownika oraz przepisów obowiązujących w danym kraju lub brany pod uwagę przepis dotyczący minimalnych wynagrodzeń.

Udostępnij: