Nawet 8 tysięcy złotych dla małżeństw! Kto może otrzymać specjalny dodatek?

W polskim parlamencie toczą się dyskusje na temat wprowadzenia dodatku finansowego dla małżeństw z co najmniej 50-letnim stażem. Czy taka ustawa wejdzie w życie?

W zeszłym roku złożono petycję do parlamentu w tej sprawie, co otworzyło drogę do potencjalnych zmian. Polskie pary mogłyby liczyć na dodatek wynoszący nawet 8 tysięcy złotych.

„500 plus dla małżeństw”

24 stycznia ubiegłego roku do parlamentu trafiła petycja autorstwa emerytowanego radcy prawnego Eugeniusza Szymali. Propozycja zakłada, że małżeństwa otrzymywałyby specjalne wsparcie finansowe, którego wysokość byłaby uzależniona od liczby lat spędzonych razem. Dodatek ten miałby być wypłacany zarówno okresowo, jak i jednorazowo.

Małżonkowie o tak długim stażu powinni otrzymywać świadczenie rodzinne na podobieństwo tzw. emerytury honorowej otrzymywanej przez 100-latków – uzasadnienie petycji Eugeniusza Szymali

ZOBACZ TAKŻE: Ważna zmiana! Od lipca wchodzi nowy obowiązek dla kupujących samochód!

Małżeństwa mogłyby zyskać nawet 8 tysięcy złotych

Senat zajął się petycją dotyczącą specjalnego dodatku dla polskich małżeństw, a dalsze prace nad projektem będą kontynuowane po wydaniu opinii przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na razie ministerstwo nie wydało żadnej decyzji w sprawie tego świadczenia.

Projekt przewiduje, że wysokość dodatku będzie rosła proporcjonalnie do długości trwania małżeństwa:

  • po 55 latach małżeństwa przysługiwałoby 5500 zł,

  • po 60 latach - 6000 zł,

  • po 65 latach - 6500 zł,

  • po 70 latach - 7000 zł,

  • po 75 latach - 7500 zł,

  • po 80 latach - 8000 zł.

W Polsce pary, które są razem co najmniej 50 lat, otrzymują medale przyznawane przez lokalne władze lub Kancelarię Prezydenta.

Zdjęcie Nawet 8 tysięcy złotych dla małżeństw! Kto może otrzymać specjalny dodatek? #1

Na 2024 rok Kancelaria Prezydenta zaplanowała budżet około 6,5 miliona złotych na te odznaczenia, ze względu na znaczną liczbę jubileuszy przypadających na osoby urodzone w okresie powojennego wyżu demograficznego.

Małżeństwa z długim stażem

Warto zaznaczyć, że jeśli ustawa zostałaby przyjęta, dodatkowe wsparcie finansowe obejmowałoby również wdowców, którzy mogliby otrzymywać dożywotnie świadczenie.

Aktualne przepisy również doceniają małżeństwa z długim stażem. Pary, które są razem przez co najmniej 50 lat, otrzymują medale przyznawane przez władze samorządowe lub Kancelarię Prezydenta.

Stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Senat, po rozpatrzeniu petycji, stwierdził, że dalsze prace nad projektem wymagają opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Obecnie ministerstwo nie podjęło jeszcze decyzji w tej kwestii. Jeśli jednak projekt zostanie przyjęty, małżeństwa z długim stażem mogą spodziewać się znaczącego wsparcia finansowego.

Petycja dotycząca dodatku dla małżeństw z wieloletnim stażem to inicjatywa, która może przynieść wymierne korzyści wielu parom w Polsce. Mimo że projekt wymaga jeszcze przejścia przez liczne formalności i uzyskania opinii odpowiednich instytucji, jego potencjalne przyjęcie mogłoby znacząco poprawić sytuację seniorów. Warto obserwować dalsze losy tej inicjatywy, która może stać się istotnym elementem polityki społecznej w Polsce.

Udostępnij: