Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Żeby móc kochać świat, trzeba od niego uciec...

Świat

znak cytatu Kto wie, może oczekiwanie należy do natury widnokręgu.

Świat

znak cytatu Cięłam się, by sprawić, aby dzień był lepszy z bólem, by kontrolować mój świat.

Świat

znak cytatu Świat nie jest ani dobrą, ani złą księgą. Po prostu jest księgą, dobrą lub złą w zależności od tego, jak ją czytasz.

Świat
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Świat jest księgą, a ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną stronę.

Świat
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Świat jest księgą, i Ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną stronę. Życie jest podróżą i każdy z nas jest podróżnikiem na własnej mapie losu.

Świat
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu „Właściwie nie chodzi o to, co widzisz, ale jak patrzysz. Świat jest ten sam dla wszystkich, ale nasze postrzeganie go jest unikalne i indywidualne.

Świat

znak cytatu Granice mojego języka
wyznaczają granice mojego świata.

Świat
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie jesteśmy tacy, jakim chcieliby nas widzieć inni. Jesteśmy tylko tacy, jakim widzimy siebie sami. Świat to lustro, w którym każdy widzi siebie.

Świat
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Zrozumiałem, że świat nie jest moim snem, nie moją myślą mającą materialną postać, widziałem, że jestem tylko przypadkiem, że nawet mój losy, choć wyjątkowy, jest zaledwie przypadkiem we wspólnym losie.

Świat

Zobacz więcej