znak cytatu Zawsze możemy być uprzejmi dla tych, co nas nie obchodzą.

Życie

znak cytatu Tylko głupcy potrzebują całych lat do wyzwolenia się od wzruszeń.

Inne

znak cytatu Nic nie jest zupełną prawdą.

Fragmenty z książek

znak cytatu Gdy bieda włazi drzwiami, miłość wlatuje oknem.

Inne

znak cytatu Ubóstwiam przyjemności nieskomplikowane. Jest to ostatnia ucieczka istot skomplikowanych.

Fragmenty z książek

znak cytatu Tragedią starości nie jest to, że człowiek się starzeje, lecz to, że pozostaje młodym.

Życie

znak cytatu Dać wyraz własnej swej naturze - oto nasze zadanie na ziemi.

Inne

znak cytatu Gdy kochamy łudzimy najpierw samych siebie, a potem drugich.

Inne

znak cytatu Młodzi ludzie sądzą, że pieniądze to wszystko, a gdy są starsi, to wiedzą o tym.

Życie

znak cytatu Sceptycyzm jest początkiem wiary.

Fragmenty z książek

znak cytatu Każdy występek jest pospolity, tak samo jak każda pospolitość jest występkiem.

Fragmenty z książek

znak cytatu Nigdy nie rozmawiam podczas słuchania
dobrej muzyki. Gdy się słucha złej muzyki, to wtedy ma się obowiązek zagłuszania jej rozmową

Fragmenty z książek
NASTĘPNA STRONA