Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Przyjaźń nie jest potrzebna do przetrwania, tak jak woda i chleb. Ale bez niej, życie byłoby nie do zniesienia. Mówienie o przyjaźni znaczy mówić o tym co najpleśniejsze, najbezinteresowniejsze, najszczodrniejsze.

Przyjaźń
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Miłość, która nie wymaga odwzajemnienia, jest najpełniejsza, najczystsza i najbezinteresowniejsza. To jest miłość, którą powinniśmy dawać nie tylko swoim bliskim, ale wszystkim ludziom. Miłość nie wymagająca nic w zamian jest najcenniejszym skarbem, jaki możemy ofiarować innym.

Miłość

znak cytatu Miłość zaczyna się rozwijać dopiero wówczas, gdy kochamy tych, którzy nie mogą się nam na nic przydać.

Miłość

znak cytatu Bezinteresowność
i odwaga nie tak bardzo się różnią.

Człowiek

znak cytatu Prawdziwą miarą człowieka jest to, jak traktuje kogoś, kto nie może mu się w żaden sposób odwdzięczyć.

Człowiek

znak cytatu [...] bezinteresowność i odwaga nie tak bardzo się różnią.

Inne

znak cytatu Człowiek jest jedyną istotą w przyrodzie zdolną do bezinteresownego świństwa.

Człowiek

znak cytatu Nie ma całkiem bezinteresownej miłości. Choćby to było znikome,
to przecież zawsze oczekujemy czegoś w zamian za to, co dajemy.

Miłość

znak cytatu Pokaż, że jesteś odważny, szczery i bezinteresowny,
a pewnego dnia będziesz prawdziwym chłopcem.

Bajka

znak cytatu Istota miłości polega na tym, że zakłada ona bezinteresowność, samą bezinteresowność i tylko bezinteresowność.

Miłość

znak cytatu Bezinteresowna przyjaźń może istnieć tylko pomiędzy ludźmi o porównywalnych dochodach.

Przyjaźń

znak cytatu Może to właśnie oznaczało miłość
- poświęcenie i bezinteresowność.
Nieistotne były serca, kwiaty i szczęśliwe
zakończenia, ale świadomość, że czyjeś
dobro jest ważniejsze od twojego.

Inne
NASTĘPNA STRONA