znak cytatu Człowiek sprawiający innym prawdziwe i trwałe dobro i zadowolenie, zawsze musi przede wszystkim dać wolność. Wolność jest najpilniejszym z naszych pragnień, także najrzadziej spełnianym.

Wolność

znak cytatu Istnieje tylko jedno dobro, mianowicie wiedza, i tylko jedno zło, mianowicie ignorancja. Wolność mądrości to kierowana siłą prawdy i miłości odwaga, ponieważ wolność bez odwagi jest jak dziecko bez matki, jest zimna i obojętna.

Wolność

znak cytatu Nadzieja to takie dobro, które nie pozwala się zabić, ale nie pozwala też na pełne życie. To coś, co jest z nami, ale co zawsze jest poza nami.

Nadzieja

znak cytatu Świat nie jest ani dobry, ani zły, po prostu jest. Nam, ludziom, przypada w udziale zadanie coś z nim zrobić.

Świat

znak cytatu Nigdy nie ludź się, że możesz sprawić, że komuś będzie dobrze, jeśli ty nie jesteś dobry. Najważniejszym odbiorą miłości jest osoba, która ją daje.

Bajka

znak cytatu Najpewniejszym sposobem, aby być szczęśliwym, jest uczynienie szczęśliwym kogoś innego. Kiedy czynimy dobro, czujemy się dobrze. Jest to prawdziwy sekret szczęścia.

Szczęście

znak cytatu Dla to, że nic nie jest darmowe - nawet ptaki wolność płacą skrzydłami. Człowiek, by być wolnym, musi umieć wybierać między dobrem a złem.

Cytaty angielskie

znak cytatu Przygody uczą nas różnych życiowych lekcji. Pokazują nam, że każdy problem można pokonać. Informują nas, że nic nie warto jeżeli nie mamy przyjaciół. Pozwalają nam zrozumieć, że zło nigdy nie zwycięży dobro.

Bajka

znak cytatu Człowiek zadowolony ze swojego losu to człowiek szczęśliwy. Wszystko, co spotyka nas w życiu ma iść na nasze dobro, nawet to, co wydaje się złą wróżbą.

Szczęście

znak cytatu Życie jest piękne, gdy nauczymy się widzieć piękno, ale piękno jest efektem prawdziwości i dobroci, które mają swoje źródło w prawdzie o człowieku.

Życie

znak cytatu Wolność to nie zboczenie, ale zdolność do przełamywania w sobie zboczeń. To nie oznacza robić wszystko, co mi się podoba, ale umieć zrobić to, co dobre.

Wolność

znak cytatu Bóg nie jest jednostką, nie jest indywidualnością, nie jest osobowością. On jest dobro, które przenika wszelką rzecz i wszelką istotę.

Bóg
NASTĘPNA STRONA