znak cytatu Ludzie sądzą o wszystkim, nie wiedząc nic.

Inne

znak cytatu Znacznie trudniej jest sądzić siebie niż bliźniego.

Inne

znak cytatu Nie sądź, a nie będziesz sądzony.

Inne

znak cytatu To tak bywa, kiedy sądzi się po pozorach.

Życie

znak cytatu Ludzie sądzą o wszystkim, nie wiedząc nic.

Inne

znak cytatu A poza tym kim jesteś, żeby być sędzią i sądzić.

Życie

znak cytatu Jak się sądzi człowieka: wielkością bohaterstwa czy rozmiarem klęski?

Życie

znak cytatu A poza tym kim jesteś, żeby być sędzią i sądzić (...).

Życie

znak cytatu Człowiek nie ma prawa sądzić innego człowieka i nie może brać prawa w swoje ręce.

Człowiek

znak cytatu Człowiek nie ma prawa sądzić innego człowieka i nie może brać prawa w swoje ręce.

Człowiek