znak cytatu Każdy mężczyzna, niezależnie od zawodu, którą wykonywał, musi kierować się zasadami honoru i sprawiedliwości. Powinien być nie tylko silny, ale także mądry, rozważny i uczciwy. To, co zdecyduje o jego roli w społeczeństwie, to nie fizyczne umiejętności, ale cechy charakteru.

Mężczyźni

znak cytatu Pamiętaj o tym, co powiedział ci Szewczyk Dratewka: Nie wymagaj od świata, żeby był sprawiedliwy wobec ciebie, kiedy taka sama niesprawiedliwość wobec innych ci nie przeszkadza.

Bajka

znak cytatu Wierzyć w Boga nie oznacza siedzieć skrzyżowanymi rękami. Wierzyć w Boga oznacza, że człowiek podejmuje walkę, że się nie poddaje, że poszukuje prawdy i umie ją przyjąć, umie walczyć o sprawiedliwość, o miłość.

Bóg

znak cytatu Wolność jest niczym innym, jak szansą na bycie lepszym, podczas gdy równość, powszechnie uważana za synonim sprawiedliwości, polega na tym, że wszyscy są tak samo niesprawiedliwi.

Wolność

znak cytatu Wolność jest niczym bez sprawiedliwości. Sprawiedliwość jest niczym bez miłosierdzia. Miłosierdzie jest niczym bez prawdomówności. Prawdomówność jest niczym bez miłośći. A miłość to wolność od wszelkiego zła.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu "Niezawiniona świadomość jest hartem cnót wojskowych. Wojna jest rozważana przez wieki jako najważniejsza próba cnót kardynalnych: męstwo, sprawiedliwość, roztropność i umiarkowanie."

Wojna
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ludzie mają prawo do wolności, ale wolność ma być posługą dla pokoju, dla sprawiedliwości, dla prawdy. Wolność jest tym, co wartościuje człowieka. Wolność jest wartością niewiarygodnie wielką, prawdziwą wartością człowieka.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Kobieta musi być dwie rzeczy: kto chce i co chce. Instynkt kobieta jest znacznie lepszy od mężczyzn. Ma zobaczyć naocznie, że kobieta ma równe prawa człowieka, nie dlatego, że to łaskawość, jest to kwestia naturalnej sprawiedliwości.

Kobiety
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Miłość to najważniejsza sprawiedliwość. Kłamstwo jest wtedy, kiedy o tym zapominamy. Kiedy staramy się udawać, że miłość jest tylko uczuciem, a nie czynem.

Miłość
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Praca to coś więcej niż środki do życia - to fundamentalny aspekt ludzkiej godności. To więcej niż tylko zarabianie na życie. To aspiracja do postępu, do lepszej, bardziej stabilnej i bezpiecznej przyszłości. To środek do osobistego rozwoju, pokonywania biednienia i budowania sprawiedliwego społeczeństwa.

Praca
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie oczekuj, że życie będzie sprawiedliwe. Czasem możemy coś zasłużyć, a i tak tego nie dostaniemy. Ale najważniejsze to nie przestać wierzyć, że jutro może być lepsze.

Życie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu W ostatecznym rozrachunku, pokój zawsze jest lepszy od wojny. Wojna jest swoistym porażką człowieczeństwa. Żadna sprawiedliwość nie będzie wystarczająca, jeśli płatna jest ceną niewinnych życzeń. Mówienie i dążenie do pokoju powinno być naszym celem, niezależnie od wszystkiego.

Wojna
NASTĘPNA STRONA