Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność to prawo do tego, co niemoralne. Wolności nie daje ci prawo do tego, co należy zrobić. Wolność jest przedmiotem obawy, jest ponure, jest to koszmar. Ale ponieważ wolność wiąże się z niezależnością, ona jest naszą udręką, jest naszą walką.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Najgorszą formą niewoli jest fałszywe poczucie wolności, ponieważ daje to złudzenie, że jesteś wolny, kiedy tak naprawdę jesteś uwięziony.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Tylko ten jest wolny, kto w swoich wysiłkach polega na sobie samym, a nie na innych. Tylko ten jest wolny, kto jest świadomy, że wolność jest nieograniczonym polem do własnych wysiłków.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność jest nie tylko prawem do tego, co chcemy, ale także do tego, co powinniśmy. Kiedy wolność nie wiąże się z odpowiedzialnością, staje się destrukcyjna.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność nie jest niczym, co mogłoby pochodzić od kogokolwiek innego. Musisz ją osiągnąć sam. Musisz jej pragnąć. Musisz ją szukać. Musisz dążyć do niej. Musisz jej mocno pragnąć.

Wolność

znak cytatu Pozwól małym tyranom przebywać na wolności, to wyrosną na dużych tyranów.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność jest jak powietrze – zauważamy jej wartość dopiero wtedy, gdy zaczyna jej brakować. Naprawdę wolny człowiek to ten, który potrafi odrzucić niewolę własnych nawyków.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność to znalezienie drogi do siebie. To znaczy odnalezienie samego siebie. To jest moje pojącie wolności. Właśnie to dokładnie oznacza bycie wolnym: odnalezienie siebie we wszystkich rzeczach.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność nie polega na tym, że nie ma żadnych ograniczeń, ale na umiejętnoci właściwej ich wyboru.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność nie polega na tym, żeby robić to, co się chce, ale na tym, żeby móc dobrze robić. Nie jest to sposób na życie, jak chce się, ale możliwość uwielbienia Boga, żyć dla innych, być pełnym prawdziwej radości i pokoju.

Wolność

Zobacz więcej