Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Wolność, która ma jakieś granice, przestaje być wolnością.

Wolność

znak cytatu Istotną i konieczną cechą wolności jest to, iż jest usytuowana.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność to nie tylko prawo do tego, co chcemy, ale przede wszystkim zrozumienie tego, kim jesteśmy. Nie jesteśmy wolni, póki wierzymy, że nasza wolność jest limitowana przez siły zewnętrzne. Prawdziwa wolność to wewnętrzna przemiana i świadomość swojego miejsca w świecie.

Wolność

znak cytatu Wyrwij murom zęby krat
Zerwij kajdany, połam bat
A mury runą, runą, runą
I pogrzebią stary świat! (...)

Wolność

znak cytatu Nie ma wolności bez marzeń
i nie ma marzeń bez wolności.

Wolność

znak cytatu Nie ma czegoś takiego jak wolność, są tylko różne rodzaje niewoli.

Wolność

znak cytatu Wolności nie można symulować.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność nie jest czymś, co można dać. Jest to coś, co każdy musi sam dla siebie zdobyć i świętować. Wolność to integralna część nas samych, to nasz niezbywalny prawo, które powinno być szanowane i strzeżone.

Wolność

znak cytatu Tylko w świecie wolności, sprawiedliwości i prawdy warto żyć.

Wolność

znak cytatu Wolność to przywilej, nie prawo.

Wolność

Zobacz więcej