Modlitwa przed Wigilią- jak powinna wyglądać?

Zanim wraz z rodziną zasiądziecie do ucztowania przy suto nakrytym wigilijnym stole, warto wspólnie się pomodlić. Jak powinna wyglądać modlitwa w Wigilię? Odpowiadamy!

  Przygotowania przed wieczerzą wigilijną

  Przed wieczerzą wigilijną trzeba przygotować wiele rzeczy. I nie chodzi jedynie o 12 tradycyjnych potraw, które powinny znaleźć się na stole. Wigilia to przede wszystkim wydarzenie duchowe w życiu każdego chrześcijanina.

  Na białym obrusem należy położyć Pismo Święte, opłatek oraz świecę. Pod obrusem położyć sianko, jako symbol ubóstwa, w jakim na świat przyszedł Jezus. Jedno miejsce przy wigilijnym stole należy pozostawić wolne, jako znak pamięci o bliskich, których nie ma wśród nas (np. o zmarłych).

  Modlitwa wigilijna- jak powinna wyglądać?

  Modlitwę przed wieczerzą powinien poprowadzić ojciec, dziadek lub najstarsza osoba spośród obecnych.

  Prowadzący modlitwę rozpoczyna, czyniąc znak krzyża:

  – W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
  – Amen.

  Zapala ustawioną na stole świecę i mówi:

  – Światło Chrystusa.
  – Bogu niech będą dzięki,

  Następnie włącza się światełka choinki, mówiąc:

  – Dziś Chrystus się narodził.
  – Radujmy się i weselmy.

  Czytanie Ewangelii

  Kolejnym obowiązkowym punktem jest odczytanie fragmentu z Ewangelii wg św. Łk 2, 1-20 lub wg św. Mt 1, 18-25.

  Wspólna modlitwa wigilijna

  Po czytaniu Ewangelii odmawiana jest modlitwa:

  Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy za noc, w której posłałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela i prosimy Cię:

  • Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
  • Obdarz naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych pokojem tej nocy. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
  • Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych, głodnych na całym świecie pociesz i umocnij Dobrą Nowiną tej świętej nocy. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
  • Naszych zmarłych (tu wymienić imiona) obdarz szczęściem i światłem Twej chwały. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.


  Wszyscy domownicy odmawiają „Ojcze nasz”

  Następnie osoba prowadząca modlitwę mówi:

  Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc, kiedy wspominamy pamiątkę Wcielenia Twojego Syna dla naszego zbawienia, zajaśniała blaskiem Twej światłości. Spraw, abyśmy, opromienieni tym blaskiem, z otwartym sercem przyjęli Jezusa jako naszego Odkupiciela. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi się podzielimy na znak miłości i przebaczenia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Łamanie się opłatkiem i życzenia

  Po modlitwie, wszyscy uczestnicy Wigilii łamią się opłatkiem i składają sobie życzenia świąteczne

  Gdy na niebie zaświeci pierwsza gwiazdka, można zasiąść do kolacji! 

  ZOBACZ TAKŻE: Garść cytatów o Bożym Narodzeniu. Pomyśl o tym, co w Święta jest najważniejsze

   

  Udostępnij: