Tysiące złotych od ZUS! Nie wszyscy o tym wiedzą!

Nie wszyscy wiedzą o tym, że mają możliwość otrzymać tysiące złotych od ZUS-u. Środki z Otwartego Funduszu Emerytalnego, w tym te znajdujące się na koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, podlegają dziedziczeniu, po śmierci osoby ubezpieczonej. Ich wypłata jest możliwa przy spełnieniu pewnego warunku… Jak otrzymać pieniądze z ZUS? Sprawdź to!

  Tysiące złotych od ZUS! Nie wszyscy o tym wiedzą!

  W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych środki po zmarłych mogą być dziedziczone. Po śmierci ubezpieczonego możliwa jest wypłata pieniędzy z OFE oraz z subkonta ZUS. Chodzi o te środki, które pozostawiły po sobie osoby zmarłe przed osiągnięciem wieku emerytalnego oraz te, które nie przeszły na emeryturę.

  Jak pisze Super Express:

  Większość spadkobierców nie wie, że zmarli posiadali subkonta w ZUS, a zgodnie z prawem mogą je dziedziczyć.

  ZOBACZ TAKŻE: Olga Tokarczuk może wygrać Eurowizję! Jak to możliwe?

  Wystarczy spełnić jeden warunek!

  Aby otrzymać te pieniądze, ubezpieczony musi wskazać osoby uprawnione do wypłaty środków po śmierci. W każdym czasie można też zmienić swoją wcześniejszą dyspozycję. Należy pamiętać, że nie wszystkie zgromadzone środki mogą być wypłacone. Zgodnie z prawem w chwili śmierci danej osoby połowa zgromadzonych środków przechodzi na jej współmałżonka.

  Super Express wyjaśnia:

  Zazwyczaj współmałżonek nie dostaje gotówki, ale pieniądze te trafiają na jego indywidualne konto emerytalne w ZUS. Druga połowa pieniędzy z subkonta jest wypłacana osobie uprawnionej, którą wskazał ubezpieczony. Jeśli nikogo nie wskazał - pieniądze zgromadzone na subkoncie wchodzą do masy spadkowej i podlegają rozdysponowaniu zgodnie z ustalonym porządkiem dziedziczenia.

  Środki z subkonta ZUS podlegają dziedziczeniu

  Podział środków na subkoncie jest dokonywany w oparciu o złożone przez ubezpieczonego oświadczenie i wskazanie, na podstawie wniosku, osoby uprawnionej do tych środków.

  Super Express dodaje:

  Aby je otrzymać należy zgłosić do swojej placówki ZUS i ustalić, czy zmarły rzeczywiście miał subkonto. Jeżeli tak, wówczas przedstawiasz dowód tożsamości, odpis akt zgonu zmarłego i wypełniasz odpowiedni wniosek.

  Środki z subkonta otrzyma się w terminie 1-3 miesięcy od złożenia kompletu dokumentów niezbędnych do dokonania wypłaty. Warto pamiętać, że od tej kwoty należy odprowadzić 19% zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych.

  Udostępnij: