Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu A przecież niemożliwy jest całkowity brak wiary.
Jak na przykład można nie wierzyć w siebie?

Bóg

znak cytatu Bóg daje chleb temu, kto nie ma zębów.

Bóg

znak cytatu „Nigdy” to słowo, którego słucha Bóg, kiedy chce się pośmiać.

Bóg

znak cytatu Źródłem idei wolności człowieka jest Biblia.

Bóg

znak cytatu Wszyscy, nawet jeżeli się do tego nie przyznajemy, w głębi serce wierzymy w cuda i wciąż na nie czekamy.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Kto daje biednym, temu Bóg chętnie pożycza.

Bóg

znak cytatu Bóg jest, a mimo to ludzie sądzą, że trzeba Go nadal szukać, bo trudno im się pogodzić z tym, że życie jest aktem wiary.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bóg nie jest daleko od każdego z nas. W Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak powiedzieli też niektórzy z waszych poetów: Jesteśmy bowiem Jego rasy.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Miłosierne oczy Boga nie patrzą na to, kim jesteś albo kim byłeś, ale na to, kim będziesz.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Człowiek sam nie jest w stanie pojąć szczęścia, jest jak naczynie, które nie może zatrzymać wody. Najpełniej i najgłębiej szczęście pojmie ten, kto najpełniej pożytkuje z darów Boga, kto najpełniej żyje według Boga.

Bóg

Zobacz więcej