Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Bóg to miłość i ci, którzy żyją w miłości, żyją w Bogu, i Bóg żyje w nich. Im głębsza miłość, tym silniejsze jest nasze połączenie z Bogiem.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bóg daje szczęście. ale trzeba je samemu odebrać.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bóg jest miłością, a ten, kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg przetrwa w nim - to jest klucz do zrozumienia życia i świata. Nie ma nic ważniejszego.

Bóg

znak cytatu Bóg jest najpiękniejszym z wszystkich pięknych, najprawdziwszym z prawdziwych, najdoskonalszym z doskonałych. To On jest źródłem wszelkiego dobra, prawdy, piękna i mądrości, którymi cieszą się stworzenia.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Położyć nadzieję w Bogu, zawierzyć Mu, oznacza to wybrać drogę trudną, wiodącą od tego, co miłe i bliskie, przez ciemność i opuszczenie, przez odarcie z tego, co własne.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Niech wasza miłość nie będzie wymuszona. Zawsze powtarzajcie: 'Moja dusza, uwielbiaj Pana, bo On jest dobry i Jego miłosierdzie nie kończy się nigdy'.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Rzemiosłem chrześcijanina jest modlitwa.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Potężną twierdzą jest imię Pana, tam prawy się schroni.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie ma takiej ludzkiej rzeczywistości, której człowiek nie mógłby zepsuć, której nie psujemy przez nasz egoizm. Modlitwa też temu podlega.

Bóg

Zobacz więcej