Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Bóg nie jest jednostką, nie jest indywidualnością, nie jest osobowością. On jest dobro, które przenika wszelką rzecz i wszelką istotę.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bóg nie zmusza. Bogu nie zależy na liczbach, ale na uczciwości serca. Nie liczy się, ile osób zwiedzisz, ale ile zarażisz miłością. Bogu zależy na prawdziwości miłości, a nie na statystykach.

Bóg

znak cytatu Ale kto by zgorszył jednego z tych małych, którzy wierzą, lepiej byłoby dla niego, gdyby mu zawieszono u szyi kamień młyński, jaki bywa obracany przez osła, i wrzucono go do morza.

Bóg

znak cytatu Nie bawiła go rola Boga, decydującego o życiu lub śmierci ludzi...

Bóg

znak cytatu Cierpienie jest jak dźwięk dzwonka, który wzywa do modlitwy.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Z dziełami sztuki łączy się wiele tradycji.Dzieła natury są zawsze jak wypowiedziane słowa Boga.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Panie, daj co rozkazujesz i rozkazuj, co chcesz.

Bóg

znak cytatu Buddyzm jest doktryną oczyszczenia i przywrócenia tego, co zasadniczo aryjskie w duchu.

Bóg

znak cytatu Nigdy nie zapominaj, że Bóg zawsze stawia ludzi na naszej drodze z jakiegoś powodu.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Niebo, ziemio i wszystko, co z nich jest zrodzone, nie byłyby, gdyby nie było Boga, który wszystko tworzy. Bóg jest w każdym stworzeniu, nawet najmniejszym kwiatku

Bóg

Zobacz więcej