Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Jedynie zdumienie i zachwyt pozwalają pojąć człowiekowi coś z Boga.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Człowiek, który ma świadomość swojej bezgranicznej miłości do Boga, stałe i niezachwiane zaufanie do Niego, już nie musi się bać niczego na tym świecie. Bóg jest jego schronieniem i siłą, wiecziście obecnym pomocnikiem w kłopotach.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie mówcie, że Bóg jest duchem i dlatego niewidzialny dla naszych oczu. Bóg również jest materia. Nasza dusza jest cząstką Boga. Czy mamy jakiekolwiek pojęcie, jaka jest nasza dusza? Czy widzimy ją w zwierciadle?

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Apostoł to ten, który żyje Bogiem i dla Boga.

Bóg

znak cytatu Co mnie obchodzi, że Bóg nie istnieje; Bóg przydaje człowiekowi boskości.

Bóg

znak cytatu Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w nim. A my poznaliśmy miłość, jaką Bóg ma ku nam.

Bóg

znak cytatu Bóg człowieka stworzył na swój obraz i podobieństwo, człowiek odwzajemnił Mu ten gest i stworzył Boga na swój własny obraz i podobieństwo. Człowiek chciał być Bogiem, a Bóg chciał być człowiekiem. To jest tajemnica Boga i człowieka.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Widzisz, jak spieszą pasterze; - nikt nie szuka Chrystusa idąc krokiem opieszałym.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dla zjednoczenia z Bogiem należy poświęcić wszystko.

Bóg

Zobacz więcej