Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bóg jest jak słoneczny, jasny dzień, który możemy dostrzec tylko poprzez własne doświadczenie. Nikt nie może zrozumieć Boga jedynie przez słowa innych ludzi. Bóg nie jest abstrakcyjnym pojęciem; Bóg jest rzeczywistością dla tych, którzy doświadczyli go bezpośrednio.

Bóg

znak cytatu (...)kiedy Bóg chce nas ukarać... spełnia nasze prośby.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Beati pauperes spiritubłogosławieni ubodzy w duchu.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bóg nie jest zainteresowany wyłącznie naszym poczuciem winy. On chce naszej osobowości. On stworzył swoje stworzenia nie po to, aby je zniszczyć, ale po to, aby je doskonalić.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie miej się za lepszego od drugich, a obawiaj się, byś się nie wydał gorszym przed Bogiem, który wie, co jest w człowieku.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bóg nie jest daleko od każdego z nas. W Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak powiedzieli też niektórzy z waszych poetów: Jesteśmy bowiem Jego rasy.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Mów mi, milcząc, o Bogu!

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Uczciwość, z jaką człowiek wykonuje swoje zadanie, i biegłość, do jakiej dochodzi on w swoim rzemiośle i zawodzie, są w pełnym znaczeniu tego słowa aktami adoracji Boga.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wtargnięcie Boga, gwałtowne, totalne, przynosi radość, która nie jest niczym innym, jak szczęściem uratowanego, szczęściem topielca wyciągniętego w ostatniej chwili z wody.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bóg nie jest obecny tylko w kościołach, jest w każdym miejscu. Możemy Go zobaczyć tylko wtedy, gdy zachowujemy otwarte serce i umysł.

Bóg

Zobacz więcej