Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Nie tyle my umieliśmy pokochać Boga, ile to on umiłował nas i posłał swego Syna jako ofiarę przebłaskawczą za nasze grzechy.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bóg jest niewystarczający. Akurat On sam potrafi zrozumieć, co to znaczy. Człowiek po prostu musi to przyjąć na wiarę. Jeśli Bóg istnieje, istnieje dzięki swoim niedoskonałościom. Brak jemu czegoś istotnego, co zawiera się w kreacji, dlatego musiał ją stworzyć. I dlatego, że jest niewystarczający, pragnie naszej miłości. Chociaż jest Bogiem.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bóg niczego więcej nie oczekuje od nas, jak tylko miłości. Nie potrzebuje naszych dzieł, naszych ofiar, naszej służby. Na tym polega cały nasz postęp: na zrozumieniu, że Bóg nie pragnie niczego innego, jak tylko naszej miłości.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego niezgłębiona.

Bóg

znak cytatu Bóg nie jest jednostką, nie jest indywidualnością, nie jest osobowością. On jest dobro, które przenika wszelką rzecz i wszelką istotę.

Bóg

znak cytatu Gość w dom, Bóg w dom.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dużo ważniejsze od udowodnienia niedowiarkowi istnieniu Boga jest takie pokazanie mu Boga, by mógł Go dostrzec.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Zupełnie szczera spowiedź możliwa jest tylko przed Bogiem.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bóg i diabeł to walka. (…) Bóg daje nam siłę, abyśmy przeciwstawić się uczuciu. Jeśli Bóg nie istniałby, wszystko byłoby dozwolone. To jest punkt wyjścia całej doskonałości ludzkiej.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Rzeczy powstają na rozkaz Boga, osoba na Jego zawołanie.

Bóg

Zobacz więcej