Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bóg, który daje nam zdolność do bycia, daje nam również zdolność do miłowania. Bez miłości, nasze istnienie nie miałoby sensu.

Bóg

znak cytatu Strach kreuje bogów.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Nie tyle my umieliśmy pokochać Boga, ile to on umiłował nas i posłał swego Syna jako ofiarę przebłaskawczą za nasze grzechy.

Bóg

znak cytatu Niby każdy dostaje tyle ile jest w stanie znieść. Boże dziękuję, że uważasz mnie za tak silnego człowieka ale proszę odpuść już, bo czuję, że niedługo
nie będzie już czego zbierać...

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu On głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Daj mi serce czyste - bym Ciebie mógł widzieć,serce pokorne - bym Ciebie mógł słuchać,serce miłujące - bym Tobie mógł służyć,serce wierzące - bym w Tobie mógł przebywać.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Boża mądrość i ludzka głupota rządzą wspólnie światem.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bóg jest ostatecznym odpowiednikiem naszej tęsknoty za absolutem. Jest to uwielbienie absolutnej prawdy, absolutnej miłości, absolutnej sprawiedliwości. Bóg to jest to, co w państwie, społeczeństwie, świecie, czego nie jesteśmy w stanie sami stworzyć.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ubóstwo jest darem Bożym dla ludzi - to prawdziwy skarb i kosztuje tak niewiele.

Bóg

Zobacz więcej