Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bóg jest jak tajemnica bez dna. Wiele możesz zrozumieć, ale zawsze jest coś, co wydaje się być nieosiągalne. Właśnie to jest piękno wiary w Boga.

Bóg

znak cytatu Niech nas Bóg chroni przed życzliwymi Niemcami.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Najlepszym lekarstwem dla człowieka jest drugi człowiek - Bóg Człowiek.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Boże, słuchaj głosu mego, gdy się żalę, zachowaj me życie od strachu przed wrogiem.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Świat przyrody jest jedynie powielonym
obrazem Raju. Sam fakt, że ten świat istnieje, jest dowodem na to, że istnieje też świat doskonalszy. Bóg go stworzył, aby za pośrednictwem rzeczy widzialnych ludzie mogli pojąć jego nauki duchowe i dojrzeć objawienia jego mądrości. To właśnie nazywam Działaniem.

Bóg

znak cytatu Nie rozumiesz, kim jest Bóg, dopóki nie zrozumiesz, że jest On odpowiedzialny za wszystko, co najwspanialsze i najstraszniejsze w Twoim życiu. Ty nie jesteś pionkiem w Jego rękach. Jesteś Jego dzieckiem i On jest Twoim Ojcem. Bóg dba o swoje dzieci i nigdy ich nie porzuca.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bóg nie zawsze spełnia nasze oczekiwania, ale zawsze spełnia swoje obietnice. Nie zawsze daje nam to, czego chcemy, ale zawsze daje nam to, czego potrzebujemy.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Kiedy Bóg orzeka, jest zrozumiały jak piorun, który nie wybiera ani miejsc, ani momentów, jasno pokazuje, które drzewo ma upaść, i nawet jeśli jest to drzewo najbardziej owocujące, roznosi swój głos po całym świecie, pokazując, że nie ma nic beznadziejnego dla Boga, nawet rzeczy, które wydają się niemożliwe.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Kto wierzy w Jezusa Chrystusa, nie musi umierać samotnie.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Módl się, aby twoja samotność stała się bodźcem do poszukiwań, dla których mógłbyś żyć.

Bóg

Zobacz więcej