Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Sławnym jest się wtedy,gdy jest się znanym ludziom,których - dzięki Bogu - nie zna się osobiście.

Bóg

znak cytatu Wszelkie urozmaicenia w historii można przypisać jedynie Bogu i diabłu.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Gdyby nie było Boga, świat byłby skandalem.

Bóg

znak cytatu Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Nie jest Bogiem nienawiści, zemsty, zazdrości, gniewu. Jest Bogiem miłości. Zawsze przypomina o sobie przez miłość. Jesteś pewny miłości Boga.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Jezus Chrystus jest tłumaczeniem Boga na "język człowieczy".

Bóg

znak cytatu Szyderstwo wobec świętości jest zbrodnią myślową i fatalnym porozumieniem z demonami. Bóg mówi: 'Będziesz miłował Pana Boga swojego z całego serca swojego, z całej duszy swojej, z całego umysłu swojego, a bliźniego swego jak siebie samego.'

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Z modlitwy powinniśmy wychodzić przemienieni, mocniejsi, lepsi. Kto z Bogiem obcuje, naprawdę obcuje, na tego musi spływać Boża moc, dobroć, siła.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Najlepszym lekarstwem dla człowieka jest drugi człowiek - Bóg Człowiek.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ot! nastał wiek postępu, daj Boże, mu zdrowie!Już nam teraz obecność i przeszłość nie w głowie.

Bóg

Zobacz więcej