Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Potrafimy wytrzymać prawie każdy ból, jeśli możemy żywić nadzieję, że przeminie. Lecz kiedy jesteśmy przekonani, że nie przeminie nigdy, staje się nie do wytrzymania

Ból

znak cytatu To nie jest takie jednak proste spojrzeć, gdy się spojrzeniem dotyka bólu.

Ból
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ból jest nieodłącznym elementem życia. To, co go wywołuje, różni się u każdego z nas, ale jego istotę rozumie każdy. Poznajemy go, gdy tracimy, kiedy coś nas zdradza, kiedy coś złamane nie może już zostać naprawione. Wszyscy musimy nauczyć się żyć z bólem, ale nigdy nie wolno nam pozwolić, aby zdominował nasze życie.

Ból
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ból jest więźniem ciała, to ciało go rodzi, ciało go zamyka w sobie i zna go tylko ono samo. Dusza nie zna ciała, nie zna bólu.

Ból

znak cytatu Nie ma bólu, pomyślałem nagle, jest tylko potrzeba, bezlitosna potrzeba.

Ból
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Cierpienie ma na celu uwolnić nas od nas samych, od żądz naszej duszy, i nadać sens tej bólowi, która jest przeciwnym biegunem cieszenia się życiem.

Ból
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ból jest jedyną rzeczą, która mówi mi, że jestem jeszcze żywy. To najcięższa waluta tego świata. To on ci najdosadniej przypomni, jak wiele wart jest każdy oddech.

Ból
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ból jest nieuniknionym elementem naszego życia. Pokazuje nam, co naprawdę wartościowe, pomaga docenić szczęście i radość. Bez bólu, nie zrozumielibyśmy prawdziwej wartości szczęścia.

Ból

znak cytatu Wypadki chodzą po ludziach.
A idiotami są ci, którzy
krzywdzą się celowo.

Ból
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ból, niezależnie od swojej formy - fizycznej czy emocjonalnej - zawsze wydaje się nieosiągalny dla zrozumienia innych. To jest nasze najbardziej osobiste doświadczenie, odarte z wszelkich pozorów, zasłon i maski. To jest ta część nas, który nikt nie jest w stanie zobaczyć, a mimo to każdy jest w stanie odczuć.

Ból

Zobacz więcej