Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Żuła gumę z taką samą gracją,
z jaką aligator pożera surowe mięso.

Człowiek

znak cytatu Najwyższym rodzajem wolności jest doskonałość w posłuszeństwie.

Człowiek

znak cytatu Będę chronił tych, którzy nie mogą ochronić się sami.

Człowiek

znak cytatu Koncentruj się bardziej na własnym charakterze niż na własnej reputacji, ponieważ charakter stanowi o tym, kim naprawdę jesteś, a reputacja to jedynie to, kim jesteś w oczach innych ludzi.

Człowiek

znak cytatu Człowiek nie ma prawa sądzić innego człowieka i nie może brać prawa w swoje ręce.

Człowiek

znak cytatu Ludzie zbyt nisko cenili samych siebie i dlatego pewnego dni,
już przed wiekami zaczęli podawać się za świadectwa
i tytuły, by móc sobie samym spojrzeć w oczy.

Człowiek

znak cytatu Eleonora miała rację - nigdy nie wyglądała ładnie. Wyglądała jak dzieło sztuki, a sztuka nie może być po prostu ładna; sztuka ma wywoływać emocje.

Człowiek

znak cytatu Miej nawet mały rozum, ale swój.

Człowiek

znak cytatu Ci, którzy żyją nadzieją, widzą dalej. Ci, co żyją miłością, widzą głębiej. Ci, co żyją wiarą, widzą wszystko w innym świetle.

Człowiek

znak cytatu Z ludźmi jest tak jak z zegarkami! Najważniejsze jest to, co mają w środku.

Człowiek

Zobacz więcej


Sklep