Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nic tak nie wymaga reformy w jak przyzwyczajenia bliźnich,

Człowiek

znak cytatu Człowiek, który nie zna siebie, nie wie kim jest.

Człowiek

znak cytatu Ludzie są jak kwiaty – cztery miliardy narcyzów.

Człowiek

znak cytatu Człowiek rodzi się by żyć, nie po to by przygotowywać się do życia.

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Rozumne poznanie dobra prowadzi człowieka do zadowolenia i pogody ducha.

Człowiek

znak cytatu Tradycja służy zachowaniu porządku świata. Jeśli ją złamiemy, świat się skończy.

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu The right man in the right placewłaściwy człowiek na właściwym miejscu.

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Mały człowiek jest małym nawet na górze. Olbrzym jest wielki nawet w jamie.

Człowiek

znak cytatu Istota cierpienia jest nie do poznania, chociaż jest nam wszystkim wspólna.

Człowiek

znak cytatu (...) przekonałam się, że porządnych ludzi można szukać ze świecą.

Człowiek

Zobacz więcej