Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Żyć [...] to znaczy walczyć.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Postępuj zawsze tak, jakby to,co czynisz, miało być twoim ostatnim uczynkiem.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Vos estis sal terrae; vos estis lux mundiwy jesteście solą ziemi; wyjesteście światłością świata.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nihil est in intellectu quin prius fuerit in sensunie ma nic w umyśle, czego by przedtem w zmysłach nie było.

Filozofia

znak cytatu Miłości nie udowadnia się słowami, bo powiedzieć można wszystko...

Kochać kogoś prawdziwie oznacza, że nawet jeśli ta osoba cię zrani, ty nadal chcesz z nią być, bo tylko ona nadaje życiu sens.

Filozofia

znak cytatu Bóg nie ma głupcom za złe,
że się nie uczą, lecz ma za złe mądrym, że nie uczą głupców.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Kto się zbliża, tego nie odpychajcie, a kto odchodzi, tego nie zatrzymujcie.Kto wraca, tego przyjmujcie tak, jakby się nigdy nie oddalał.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wisdom denotes the pursuing of the best ends by the best meansmądrość to dążenie do najlepszych celów najlepszymi środkami.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wiele dasz nawet wtedy, gdy nic nie dasz, jak tylko dobry przykład.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Pulvis et umbra sumusprochem i cieniem jesteśmy.

Filozofia

Zobacz więcej